Home » Leiden op zoek naar plek voor permanent asielzoekerscentrum

Leiden op zoek naar plek voor permanent asielzoekerscentrum

Door Harry Verheijen


Leiden

Unity.NU met het nieuws van Sleutelstad Logo Sleutelstad

Leiden op zoek naar plek voor permanent asielzoekerscentrum


13 mei 2023 | Redacteur: Chris de Waard

De Veiligheidsregio Hollands Midden is op zoek naar duizenden extra plekken voor het opvangen van vluchtelingen. In totaal moeten de achttien gemeenten in die regio 2.200 vluchtelingen huisvesten, maar er wordt ook al rekening gehouden met 3.500 mensen. Met de regionale afspraken lopen de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland vooruit op landelijke wetgeving. Via de Spreidingswet die in de maak is, worden gemeenten verplicht om hun fair share in de opvang voor hun rekening te nemen.

Om al die asielzoekers op een goede manier op te vangen, wil Leiden niet alleen afhankelijk zijn van tijdelijke plekken. Er wordt daarom een zoektocht gestart naar een locatie voor een permanent asielzoekerscentrum. Waar in Leiden dat kan komen, is nog niet bekend en ook niet om hoeveel opvangplekken het dan gaat. “Dat moeten we echt nog bekijken”, zegt wethouder Julius Terpstra van bouwen en welzijn. “Dat hangt ook af van de locatie die we daarvoor kunnen vinden.”

Wethouder Terpstra over de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Leiden en de regio. 

Spreiding
Het Leidse aandeel in de eerdergenoemde aantallen betekent dat er 335 mensen moeten worden ondergebracht. Als het aantal inderdaad stijgt tot 3.500, dat wordt het Leidse aandeel 530 plekken. Leiden neemt daarmee het grootste aantal voor haar rekening, gevolgd door Alphen aan den Rijn. De verdeling vindt plaats op basis van inwonersaantal van de betrokken gemeenten.

Buitengebied
De twee regio’s die nu samen optrekken in de zoektocht naar opvangplekken hebben ook een brief gestuurd aan de provincie Zuid-Holland. Daarin doen ze een dringend beroep op de provincie om financieel bij te springen, maar ook willen ze dat er soepeler wordt omgegaan met bestaande regelgeving. “Het opvangen van asielzoekers in de gemeenten is een extra huisvestingsvraagstuk, dat bovenop de al grote vraag naar woningen komt. De druk op de beschikbare ruimte wordt daarmee nog groter dan hij al was.”

De gemeenten moeten niet alleen vluchtelingen huisvesten, maar ook starters, ouderen, statushouders, woonwagenbewoners, arbeidsmigranten, reguliere woningzoekenden en tal van andere doelgroepen. Voor veel gemeenten is dat niet meer binnen de eigen grenzen op te lossen. “Gelet op de omvang en complexiteit van de opgave is het noodzakelijk om gemeenten meer ruimte te geven, ook buiten bestaand stads- en dorpsgebieden en op bijvoorbeeld bedrijventerreinen”, zo staat in de brandbrief aan de provincie.Bron: https://www.unity.nu/artikelen/leiden/leiden-op-zoek-naar-plek-voor-permanent-asielzoekerscentrum

Lees ook:  Leidse cliënten Groenoord Zorgt vieren Leidens Ontzet

Related Articles