Home » Uitleg totstandkoming WOZ-waarde wordt begrijpelijker gemaakt

Uitleg totstandkoming WOZ-waarde wordt begrijpelijker gemaakt

Door Harry Verheijen
makelaar venlo

Gemeente Leiden heeft als doel om haar inwoners op een begrijpelijkere manier uit te leggen, hoe de WOZ-waarde van een woning tot stand komt. Want als deze waarde te hoog wordt ingeschat, betalen de bewoners meer belasting. Afgelopen jaar zijn namelijk vier op de tien ingediende bezwaren goedgekeurd, wat voor hoge kosten bij de gemeente zorgt.

WOZ-belasting

Als je een huis bezit, betaal je hier belasting over. De hoogte hiervan hangt af van de waarde van het huis, deze waarde wordt berekend aan de hand van een geautomatiseerd model. Wanneer je het vervolgens niet eens bent met de uitkomst hiervan, is het mogelijk om bezwaar te maken bij de gemeente.

Volgens de gemeente Leiden is de wijze van totstandkoming, van deze zogeheten WOZ-waarde, niet begrijpelijk genoeg. De gemeente is er vervolgens van overtuigd, dat wanneer de inschatting van de WOZ-waarde begrijpelijker is. Deze ook op meer begrip kan rekenen.

Een begrijpelijker systeem

Om een begrijpelijker systeem te realiseren, wilt de gemeente meer uitleg geven aan haar bewoners over het proces. Hiervoor wordt ieder jaar een verantwoordingsdocument gepubliceerd. Daarnaast vindt de gemeente Leiden ook dat het taxatieverslag gemoderniseerd moet worden. Het gemeentebestuur geeft als voorbeeld: door gebruik te maken van de technische mogelijkheden van smartphones.

Ook wilt de gemeente voorafgaand aan de waardebepaling vaker informeel contact hebben met de betrokkene. Zo proberen zij de betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten. Afsluitend moet er ook meer transparantie komen, onder andere door middel van de lokale lastenmeter. Hier kan iedereen zijn eigen gegevens eenvoudig invullen.

Invloed van de WOZ-waarde op de verkoopwaarde

De WOZ-waarde komt over het algemeen niet overeen met de taxatiewaarde (van de makelaar) en de uiteindelijke verkoopwaarde van woningen. Maar heeft de WOZ-waarde dan wel een rol in het bepalen van de verkoopwaarde?

De WOZ-waarde is slechts een ruwe schatting te bepaling van de OZB. Een makelaar in Venlo bijvoorbeeld bekijkt de woning een stuk zorgvuldiger en daarom zal deze taxatiewaarde een stuk dichter bij de uiteindelijke verkoopprijs liggen. Daarom gaat men er over het algemeen van uit dat dat de WOZ-waarde maar weinig invloed heeft op de verkoopwaarde. Maar een lagere WOZ-waarde is niet altijd even gunstig. Een lagere waarde kan bij de verkoop er namelijk voor zorgen dat het openingsbod een stuk lager ligt. Daardoor kan de WOZ-waarde wel invloed hebben op de uiteindelijke verkoopwaarde.

Lees ook:  Jongerenraad SOL zoekt nieuwe leden

Related Articles

Laat een reactie achter