Home » Gemeentes plannen herinrichting kruising Engelendaal en Oude Spoorbaan | | Leiden

Gemeentes plannen herinrichting kruising Engelendaal en Oude Spoorbaan | | Leiden

Door Harry Verheijen


Regio

Gemeentes plannen herinrichting kruising Engelendaal en Oude Spoorbaan27 mei 2021

REGIO – De gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp willen de kruising tussen de Engelendaal en de Oude Spoorbaan compacter maken. Op deze manier willen de gemeentes doorstroming voor auto’s en openbaar vervoer verbeteren en onder andere meer ruimte voor groen creëren. Onderdeel van de plannen van de gemeentes is verder ook een fiets- en voetgangerstunnel onder de Engelendaal. 


Een impressie van de nieuwe fietstunnels.

De reconstructie van het kruispunt Engelendaal is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Naast de aanleg van de nieuwe fietstunnel zal onder andere het doorgaande fietspad aan de zuidzijde van de Oude Spoorbaan verbreed worden, wordt de brug over de Dwarswatering vervangen door twee nieuwe bruggen en worden er nieuwe geluidsschermen geplaatst. Voor het project is door de gemeentes een investeringsbudget van € 20.257.165 vastgesteld. 

De inpassing en inrichting van de weg is tot stand gekomen samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de regio. De bewoners van de boogwoningen in Driegatenbrug en uit Buitenhof hebben ook meegedacht over de plannen. Het volledige plan van de gemeentes is hier te downloaden. Bron: https://www.unity.nu/artikelen/regio/gemeentes-plannen-herinrichting-kruising-engelendaal-en-oude-spoorbaan

Lees ook:  Natuurspeeltuin Leiderdorp geeft bijna vijfhonderd bomen weg

Related Articles

Laat een reactie achter