Home » Leiderdorpse gemeenteraad stemt unaniem voor energietransitie in de regio

Leiderdorpse gemeenteraad stemt unaniem voor energietransitie in de regio

Door Harry Verheijen


Leiderdorp

Leiderdorpse gemeenteraad stemt unaniem voor energietransitie in de regio2 juni 2021 | Redacteur: Daan Koopen

LEIDERDORP – In Leiderdorp is de kogel door de kerk. De gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering van 1 juni unaniem in met de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Daarmee zet Leiderdorp de eerste stap in een langdurig traject voor de energietransitie van de regio. Hoewel het voorstel niet zonder kritiekpunten door de raad kwam, zag vrijwel iedere partij voordelen in het aannemen van de RES.

In de RES 1.0 zijn de klimaatdoelen uit het landelijk Klimaatakkoord van 2019 vertaald naar een reeks lokale initiatieven en plannen om de opwekking, opslag en het gebruik van duurzame energie in de hand te werken. Met de instemming van de raad is de RES voor in ieder geval de komende twee jaar vastgesteld. Daarna wordt de RES waar nodig geactualiseerd en verbeterd, en omgevormd tot de RES 2.0.

De Munnikenpolder
Ondanks het feit dat de raad het grotendeels eens was met de doelen uit de RES, riep het thema van energieopwekking nog wel enkele vragen op bij de raadsleden. Met name het plaatsen van windmolens langs de A4 in de omgeving van de Munnikenpolder riep veel weerstand op van onder meer het CDA en de VVD. Zij dienden daarom samen een amendement in waarmee zij wilden voorkomen dat de polder als potentiele locatie voor windmolens werd gezien. Die zouden door allerlei restricties in de omgeving van de A4 volgens hen alsnog middenin de polder komen te staan.

Volgens de partijen is de Munnikenpolder een recreatiegebied met ‘belangrijke natuurwaarde’, zo schrijven de partijen in hun amendement. ‘De Munnikenpolder is een kwetsbaar gebied’, sprak CDA-raadslid Huibrecht Bos tijdens de raad, ‘Wij zijn er zeker voor om alternatieven te zoeken, en dan met name naar clustering van windmolens.’ Waar die alternatieven precies gezocht zouden moeten worden kon hij niet zeggen. ‘Daar hebben wij eigenlijk geen goed antwoord op’, gaf hij toe. 

Het voorstel uit het amendement om de Munnikenpolder bij voorbaat uit te sluiten kon op weinig steun rekenen. Toch zag een meerderheid wel voordelen in het maken van een afgewogen keuze. Nadat een uitsluiting voor de polder uit de tekst van het amendement werd geschrapt kon de raad er alsnog mee instemmen. Daarmee heeft het college de opdracht om goed te kijken naar alle mogelijke alternatieven.  

‘Heldere spelregels’

Meerdere punten uit de RES konden op stevige kritiek rekenen. Zo wordt het gehele document door de Lokale Partij Leiderdorp nog altijd met lede ogen aangekeken. ‘Dit is eigenlijk een taak voor het Rijk of de provincie’, zei fractievoorzitter Hugo Langenberg. Ook Olaf McDaniel van de PvdA was niet te spreken over de rol van de bovenregionale overheden in het traject. ‘Wij zouden willen dat er voor de procedure van de RES 2.0 heldere spelregels worden opgesteld over wie waarvoor verantwoordelijk is’, aldus McDaniel.

Volgens D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks kloppen de berekeningen over de potentie van de windmolens inmiddels niet meer. ‘In 2016 is gerekend met windturbines die nu niet meer gemaakt worden. De enige manier hoe je hier genoeg rendement kan halen is met windturbines van meer dan 200 meter’, zei hij. GroenLinks-kopstuk Bob Vastenhoud gaf het gehele document een zes min, evenals Olaf McDaniel van de PvdA. ‘Maar wij zien liever dat nu wat gebeurt met de wijsheden die we al hebben. We moeten nu snel aan de slag om voortgang te boeken’, aldus McDaniel

Lees ook:  LPL zet lokaal in voor verkiezingen

Maximale participatie

Met het aannemen van de RES 1.0 heeft Leiderdorp een concrete stap genomen richting de energietransitie. Ook wethouder Rik van Woudenberg was blij met het document zoals het tijdens de raadsvergadering werd afgehamerd. ‘De volgende stap in het proces is dat we de zoeklocaties gaan beoordelen. Dan is participatie belangrijk omdat de inwoners daar natuurlijk over mee willen spreken’, gaf hij aan. ‘We streven naar maximale participatie.’Bron: https://www.unity.nu/artikelen/leiderdorp/leiderdorpse-gemeenteraad-stemt-unaniem-voor-energietransitie-in-de-regio

Related Articles

Laat een reactie achter