Home » PvdA: Zet burgers niet onder druk om af te zien van WMO voorziening

PvdA: Zet burgers niet onder druk om af te zien van WMO voorziening

Door Harry Verheijen


Voorschoten

PvdA: Zet burgers niet onder druk om af te zien van WMO voorziening7 augustus 2021

VOORSCHOTEN – In de raadsvergadering van 15 juli 2021 is akkoord gegaan met een College- voorstel dat gaat over de bezuinigen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zowel vanuit de oppositie (CDA, VLS, ONS en PvdA) als de coalitie (VVD) waren er echter grote bedenkingen bij dit voorstel. Niet voor niets vond de VVD- fractie in vergadering bij monde van fractievoorzitter mevrouw van Meenen het voorstel ‘onhelder, onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar.’

De WMO regelt de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het krijgen van huishoudelijke hulp. Dan is er een eigen bijdrage van €19 per maand en betaalt de gemeente de overige kosten. Het college – gesteund door een meerderheid van de raad – doet een beroep op bewoners waarbij het huishoudelijk inkomen meer dan €3.400 bruto per maand bedraagt, af te zien van hun wettelijk recht op deze financiële vergoeding. In dat geval zou een huishouden met 3 uur per week huishoudelijke hulp in het vervolg maandelijks €130 kwijt zijn. Volstrekt onduidelijk is of de regeling van het college alleen geldt voor éénpersoons- of ook voor meerpersoonshuishoudens.

Dit vrijwillig afzien zou tijdens een keukentafelgesprek met een ambtenaar van de gemeente Voorschoten tot stand moeten komen. Burgerraadslid Arnold Posthuma: ‘De PvdA is niet tegen een wettelijke regeling met een eigen bijdrage naar financiële draagkracht, maar vindt het onjuist dat bewoners zich onder druk voelen gezet om af te zien van een vergoeding. Een vergoeding die als voorziening in de Wmo nu gewoon is vastgelegd. Dit besluit kan bij de diverse huishoudens lijden tot ongemak, onzekerheid en onrust. Een ongewenste situatie‘

Helaas heeft de VVD onder druk van het College moeten afzien van haar initiële bezwaren. Wel heeft de gemeenteraad de expliciete, maar zachte toezegging van wethouder de Bruijn gekregen, dat er tijdens de huiskamergesprekken niet op inkomen getoetst gaat worden. Als PvdA- fractie denken we dat het niet mogelijk is om enerzijds een moreel appèl te doen op inkomen en anderzijds niet te toetsen op inkomen. Het kan niet van beiden één zijn. De PvdA- fractie zal daarom de uitvoering van dit voorstel van het College scherp in de gaten houden en willen voorkomen dat er een informele inkomenstoets plaatsvindt. We horen graag wat de ervaringen zijn met de toekomstige keukentafelgesprekken. U kunt ons daarom contacten aan de hand van de volgende gegevensBron: https://www.unity.nu/artikelen/voorschoten/pvda%3A-zet-burgers-niet-onder-druk-om-af-te-zien-van-wmo-voorziening

Lees ook:  Burgemeester Leendert de Lange trapt 2022 af met nieuwjaarswandeling

Related Articles

Laat een reactie achter