Home » Waterkwaliteit in Voorschoten matig tot slecht

Waterkwaliteit in Voorschoten matig tot slecht

Door Harry Verheijen


Voorschoten

Waterkwaliteit in Voorschoten matig tot slecht24 juni 2021

VOORSCHOTEN –  De gemeente heeft de afgelopen jaren onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het water in Voorschoten. Op bijna alle meetlocaties zit te weinig zuurstof in het water. Ook opvallend is de overschrijding van de E-colinorm in grote delen van Voorschoten. De E-coli bacterie komt van nature voor in de darmen van dieren en mensen en wijst dan ook op een teveel aan rioolwater in het oppervlaktewater.

Op 45 punten in Voorschoten wordt het afval- en regenwater afgevoerd naar het oppervlaktewater (riooloverstorten). Dat gebeurt bij hevige regen, maar ook op andere momenten dat het riool de hoeveelheid water niet aan kan. Op deze manier voorkomen we dat de putten overstromen en het rioolwater op straat terecht komt. Maar het zorgt helaas wel voor vervuiling van sloten en kanalen. 

Waterkwaliteit verbeteren kost tijd en geld

De gemeente wil de kwaliteit van het water graag verbeteren. Want in en om gezond water is het goed toeven voor flora, fauna, inwoners en bezoekers van Voorschoten: er is geen of weinig stank en vissterfte. En op plekken waar de regels het toelaten, kan er veilig gezwommen worden. Maar dit is niet van de ene op de andere dag geregeld. Het vraagt om een goede samenwerking met partijen zoals het Hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, boerenbedrijven en inwoners en stevige investeringen in – onder andere – een beter rioolsysteem.

Voorlopig geldt het advies: niet zwemmen in buitenwater
Zwemmen in het buitenwater brengt te veel gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral voor jonge kinderen en ouderen. Bovendien staat het Binnenvaartpolitieregelement (BPR) het niet toe op een aantal plekken, bijvoorbeeld in de buurt van een brug of op plekken waar boten kunnen aanleggen. 

Wethouder Erika Spil: “Het is jammer dat er in Voorschoten niet gezwommen kan worden in buitenwater. We werken er hard aan om de kwaliteit van het water de komende jaren te verbeteren. We zijn bezig met een plan dat niet alleen een oplossing biedt voor de problemen van nu, maar ook inspeelt op de uitdagingen van de toekomst.”Bron: https://www.unity.nu/artikelen/voorschoten/waterkwaliteit-in-voorschoten-matig-tot-slecht

Lees ook:  Hogeschool Leiden breidt voor 28.6 miljoen uit

Related Articles

Laat een reactie achter