Home » Weinig kans voor zonnevelden in Voorschoten

Weinig kans voor zonnevelden in Voorschoten

Door Harry Verheijen


Voorschoten

Weinig kans voor zonnevelden in Voorschoten12 juli 2021

VOORSCHOTEN – De kans op zonnevelden in Voorschoten is vrij klein. Dat blijkt uit milieu-effectonderzoek onderzoek van Witteveen en Bos. Daaruit blijkt dat er in de regio vanuit milieueffecten de nodige beperkingen zijn om windmolens en zonneparken te plaatsen. Ook het buitengebied van Voorschoten is ongeschikt. 

Het blijkt geen gemakkelijke opgave om een zogeheten klimaatneutrale regio te realiseren. In de RES wordt per zoekgebied gekeken of het haalbaar is om zonne- en windmolenparken te plaatsen en wat de economische gevolgen zijn. 

In Voorschoten zijn geen windmolens voorzien. Volgens het onderzoek zijn zonnevelden vanwege de impact op het landschap niet mogelijk door een te grote impact op landschap, leefomgeving en veiligheid. Zo moet op dat laatste punt ook rekening gehouden worden met vliegverkeer. Holland Rijnland heeft veel landschappen, natuurgebieden en cultuurhistorische plekken. Verder is een deel van de regio dichtbevolkt en zijn er bijzonder waterwingebieden die belangrijk zijn voor de watervoorziening. Daarom wordt in het concept-planMER aangestuurd om vooral de randen van de natuurgebieden op te zoeken om de openheid van het landschap intact te houden. 

Wethouder Erika Spil: ‘Dit advies nemen we over in het aanvullend haalbaarheidsonderzoek dat we na de zomer laten uitvoeren. Het landschap moet zoveel mogelijk ontzien worden, maar inzet van duurzame energie is ook nodig. Daarom gaan we ook acties organiseren om alle daken vol te krijgen.’Bron: https://www.unity.nu/artikelen/voorschoten/weinig-kans-voor-zonnevelden-in-voorschoten

Lees ook:  Windturbines nu toegestaan voor agrarisch ondernemers Zoeterwoude

Related Articles

Laat een reactie achter