Home » Zo moet het nieuwe stationsgebied in Leiden eruit gaan zien

Zo moet het nieuwe stationsgebied in Leiden eruit gaan zien

Door Harry Verheijen


Leiden

Zo moet het nieuwe stationsgebied in Leiden eruit gaan zien

Fotografie: Gemeente Leiden

29 april 2021

LEIDEN – Meer groen en nieuwe bestrating: zo moet het nieuwe stationsgebied van Leiden er in de toekomst uit gaan zien, zo blijkt uit de gebiedsvisie van de gemeente. Het stationsgebied moet een ‘ontmoetingsplek’ worden waar duurzame mobiliteit, klimaatadaptie en biodiversiteit centraal staan. De gebiedsvisie vervangt het stedenbouwkundigplan uit 2012.

De nieuwe gebiedsvisie is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, zo beaamt de gemeente. Sinds eind 2019 is de gemeente met die partijen in gesprek geweest. ‘Het stationsgebied is een plek waar veel samenkomt: wonen, werken, reizen en verblijven. Het is de plek waar we als college aan de slag moeten en willen om klaar te zijn voor de toekomst’, zegt wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen). 

‘We hebben een flinke woningbouwopgave, het aantal reizigers groeit en de werkgelegenheid op het Leiden Bio Science Park groeit ook. De gebiedsvisie is het resultaat van een mooi proces dat we de afgelopen anderhalf jaar met de stad hebben doorlopen’, aldus Spijker.

Woningbouw

In het nieuwe plan is het stationsgebied in drie delen uiteen getrokken: het stationsgebied centrumzijde, het Morspoortterrein en de Connexxionlocatie. In het stationsgebied centrumzijde wil de gemeente meer woningen, kantoren, winkels, horeca en zelfs een bioscoop realiseren. Op het Morspoortterrein en de Connexxionlocatie worden hoofdzakelijk woningen gebouwd.

In totaal gaat het dan om zo’n 1.000 tot 1.250 woningen, waarvan een deel bestemd is voor de sociale huur. Daarbij hanteert de gemeente de bestaande norm van 30 procent sociale huurwoningen. De gebiedsvisie moet volgens het college als houvast dienen voor ontwikkelaars die in het stationsgebied aan de slag willen.

Versterken van het knooppunt

Een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie is het versterken van het knooppunt Leiden Centraal. Daaronder vallen niet alleen de treinen, maar ook het busstation, de fietsenstallingen, taxistandplaatsen en de kiss-and-ride voorzieningen. Het college wil daarom het busstation ‘efficiënter en overzichtelijker’ maken, een betere verbinding tussen de bus en de trein en meer fietsenstallingen.

‘Schone vormen van mobiliteit en voetganger en fietser krijgen prioriteit in het stationsgebied en de openbare ruimte wordt sterk verbeterd en verkeersveiliger gemaakt’, aldus het college. 

Duurzaamheid

Het nieuwe stationsgebied wordt in de gebiedsvisie omschreven als een ‘ontmoetingsplek waar mensen graag tijd met elkaar doorbrengen.’ Om dat te realiseren worden de straten opnieuw ingericht en wordt het gebied groener.

‘Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk: de openbare ruimte en de gebouwen zijn straks bestand tegen hittestress, wateroverlast en zijn droogtebestendig door meer beplanting en het realiseren van waterberging’, zo zegt het college. ‘Duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, duurzame energie, circulariteit en vitaliteit staan hoog in het vaandel in het stationsgebied van de toekomst.’

De Geus

In de gesprekken over de toekomst van het stationsgebied speelt ook De Geus een centrale rol. Dat wooncomplex, met daarin woningen, kantoren, horeca en een bioscoop moet op de plek komen te staan waar nu de Jumbo Supermarkt is gelegen. Het college wil nu 1,4 miljoen euro aanvullend krediet beschikbaar stellen om de stationsweg tijdelijk te verleggen. Daarbij worden kabels, leidingen en het riool omgeleid voor de bouw van een toekomstige fietskelder onder De Geus. 

Lees ook:  Leidse jazzweek dit jaar niet in de winter, maar in lente 2022

Het college heeft tevens besloten om het nieuwe bestemmingsplan aan de gemeenteraad aan te bieden, zodat de eerste voorbereidingen voor de bouw van De Geus in de zomer van 2021 van start kunnen gaan. In juni zal de gemeenteraad een besluit nemen over het aanvullend krediet en het bestemmingsplan.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU.

Bron: https://www.unity.nu/artikelen/leiden/zo-moet-het-nieuwe-stationsgebied-in-leiden-eruit-gaan-zien

Related Articles

Laat een reactie achter