Home » Financieel beeld Voorschoten positief dankzij bijdrage Rijk

Financieel beeld Voorschoten positief dankzij bijdrage Rijk

Door Harry Verheijen


Voorschoten

Financieel beeld Voorschoten positief dankzij bijdrage Rijk22 juni 2021

VOORSCHOTEN – Het financiële beeld van de gemeente Voorschoten voor 2022 ziet er beter uit dan verwacht. Volgens de gemeente komt dit door het extra geld dat de gemeente ontvangt van het Rijk voor de jeugdzorg. Ook neemt de gemeente zelf maatregelen om de uitgaven voor de jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) terug te brengen.

Het kabinet besloot onlangs meer geld beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de kosten van de acute jeugdzorg. Volgens de gemeente komt met de extra ondersteuning een sluitende begroting voor 2022 daarmee in zicht. ‘We hebben maandenlang rekening gehouden met de mogelijkheid dat we ingrijpende maatregelen moesten nemen,’ licht wethouder Marcel Cramwinckel (financiën) toe. ‘Maar doordat het Rijk eindelijk met geld over de brug komt voor de jeugdzorg, verwachten we een structureel sluitende begroting te kunnen maken.’

Het tekort van de gemeente schommelde tussen de één en anderhalf miljoen euro per jaar. Deze tekorten waren grotendeels te wijten aan het groeiende takenpakket dat gemeenten sinds enkele jaren voorgeschoteld krijgen. In 2015 kwam kregen de gemeenten van het Rijk de regie en verantwoordelijkheid over de jeugdzorg en de Wmo in handen.Bron: https://www.unity.nu/artikelen/voorschoten/financieel-beeld-voorschoten-positief-dankzij-bijdrage-rijk

Lees ook:  Minderjarig meisje lastiggevallen op Sint Nicolaespad

Related Articles

Laat een reactie achter