Home » Naast Leiden ook Voorschoten op UNESCO lijst dankzij Limes

Naast Leiden ook Voorschoten op UNESCO lijst dankzij Limes

Door Harry Verheijen


Voorschoten

Naast Leiden ook Voorschoten op UNESCO lijst dankzij Limes3 augustus 2021VOORSCHOTEN – Tijdens de Werelderfgoedconventie in China, is de Neder-Germaanse Limes op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst. De Neder-Germaanse Limes – de voormalige grens van het Romeinse Rijk – loopt dwars door Nederland langs de Rijn, door de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland heen.

De Limes is het grootste archeologische monument van Europa. Deze loopt van Schotland via Nederland, Duitsland, Midden- en Oost-Europa, uiteindelijke door via het Midden-Oosten naar het noorden van de Sahara in Libië.

De afgelopen jaren is aan het nominatiedossier voor UNESCO gewerkt. Hierin zijn verschillende locaties opgenomen waar belangrijke vondsten gedaan zijn. Het gaat dan onder andere om resten van het castellum Matilo in Leiden en wachttorens in Utrecht, maar ook Voorschoten maakt deel uit van de Limes.

In Voorschoten zijn namelijk op diverse locaties resten van het Romeinse Kanaal van Corbulo aan het licht gekomen. Het kanaal is vernoemd naar de gouverneur Gnaeus Domitius Corbulo, die het kanaal tussen 47 en 51 na Chr. heeft laten aanleggen. Dit kanaal van zo’n 12 tot 14 meter breed verbond in de Romeinse tijd de (Oude) Rijn met de Maasmonding ergens ter hoogte van het huidige Naaldwijk en het is een van de oudste waterstaatkundige werken in het land. Van het kanaal zijn de gegraven oevers met houten beschoeiingen teruggevonden en bij onderzoek in de Vlietwijk is zelfs Romeins aardewerk gevonden op de bodem van het kanaal.

Wethouder Marcel Cramwinckel (Erfgoed, Archeologie en Monumenten): “Vermelding op de Werelderfgoedlijst is een internationaal teken van waardering. Voorschoten mag er trots op zijn door het Corbulokanaal onderdeel te zijn van een uniek en internationaal erfgoed uit de Romeinse tijd. Het is heel belangrijk dat de resten in de grond behouden blijven, maar wij zullen er ook aan werken om dit bijzondere erfgoed beleefbaar te maken.”

Kanaal van Corbulo

Kanalen zijn extreem zeldzaam in het Romeinse Rijk en het kanaal van Corbulo is een van de weinige bekende en goed bewaarde voorbeelden. Het is een schoolvoorbeeld van de inspanning van Romeinse ingenieurs om het rivierlandschap aan te passen aan de strategische doelen van het leger.

Niet het hele kanaal is Werelderfgoed geworden; in Voorschoten gaat het om drie kernzones, die liggen in de Vlietwijk, Starrenburgerpolder en Knippolder. Ook in buurgemeente Leidschendam-Voorburg liggen drie kernzones met resten van het kanaal die de status van UNESCO Werelderfgoed hebben gekregen.Bron: https://www.unity.nu/artikelen/voorschoten/naast-leiden-ook-voorschoten-op-unesco-lijst-dankzij-limes

Lees ook:  Traumahelikopter in actie in Voorschoten

Related Articles

Laat een reactie achter