Home » Voorschoten trekt samen op met regiogemeenten op het gebied van warmtetransitie

Voorschoten trekt samen op met regiogemeenten op het gebied van warmtetransitie

Door Harry Verheijen


Voorschoten

Voorschoten trekt samen op met regiogemeenten op het gebied van warmtetransitie27 mei 2021 | Redacteur: Daan Koopen

VOORSCHOTEN – Na Katwijk is nu ook Voorschoten akkoord met de samenwerking binnen de regio Holland Rijnland op het gebied van de warmtetransitie. Tijdens de extra raadsvergadering op donderdagavond stemde de voltallige gemeenteraad unaniem in met het raadsvoorstel. Voor burgemeester Nadine Stemerdink was het tevens de eerste raadsvergadering sinds haar beëdiging op 17 mei.

De samenwerking heeft onder meer als doel om zes gemeenten binnen de regio Holland Rijnland aan te sluiten op het warmtetransportnetwerk WarmteLinQ+. Daarmee wordt restwarmte uit de Rotterdamse haven benut om de deelnemende gemeenten op een duurzame en betaalbare manier te verwarmen. Daarnaast wordt ook aardwarmte genoemd als potentiële duurzame bron. 

Het benutten van die bronnen vergt ‘zowel strategisch als tactisch en operationeel een behoorlijke inspanning’, zo leest het raadsvoorstel. Daarom willen de gemeenten nu samen optrekken. Bij de samenwerking zijn naast Voorschoten en Katwijk ook Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude betrokken. Daarnaast vindt er ‘gecoördineerde samenwerking’ plaats met bovenregionale partijen zoals Energiebeheer Nederland en de Gasunie. 

Verkennend onderzoek

Het raadsvoorstel dat nu is aangenomen is een aangepaste versie. Het originele raadsvoorstel was volgens de partijen in de gemeenteraad onbegrijpelijk. Met het geamendeerde voorstel moet vooral de inhoud voor de Voorschotenaren duidelijk worden. ‘We zijn er echt voor gaan zitten om het vertalen en duidelijk te maken, en ik ben blij dat mijn collega’s in de raad dit hebben ondersteund’, vertelde CDA-raadslid Cees Bremmer aan burgemeester Stemerdink tijdens de raadsvergadering.

Met het raadsvoorstel stemt de gemeente in dat er een verkennend onderzoek komt. Op basis van dat onderzoek moet worden bepaald of er mogelijkheden zijn voor een regionaal investeringsfonds, om zo de warmtetransitie in de regio te bekostigen. Daarvoor moet dan een nieuw raadsvoorstel komen dat opnieuw door de raad moet worden aangenomen. Daarover moet uiterlijk bij de bespreking van de voorjaarsnota en kaderbrief in het voorjaar 2022 een besluit vallen. 

Voor het onderzoek wordt een bedrag van 185 duizend euro uitgetrokken. Dat wordt bekostigd via een eenmalige bijdrage uit de concern-reserve van Voorschoten, maar ook andere bronnen worden aangeboord. ‘We gaan ervan uit dat het Rijk over de brug komt met een substantiele bijdrage aan het project’, zei wethouder Cramwinckel tijdens de commissievergadering op 20 mei. 

Twijfels

Hoewel de gehele gemeenteraad instemde met het raadsvoorstel bestonden onder een aantal leden nog wel twijfels over de plannen. D66-raadslid Jolien Schroot gaf het college dan ook de waarschuwing om op te passen voor ‘bestuurlijke overmoed’. ‘De raad moet goed, volledig en op tijd geïnformeerd worden’, zei Schroot. Ook zag zij het wel zitten om samen met de gemeente Leiden op te trekken en een expertcommissie aan te stellen om toezicht te houden.

Ook de Erik Maassen, fractievoorzitter van de SP Voorschoten, sprak zijn twijfels uit. ‘Het is een besluit van zes afzonderlijke gemeenteraden. Wij hebben nu een geamendeerd voorstel aangenomen, en dat betekent dat de andere gemeenten dat ook moeten doen. Anders zijn er dadelijk twee of misschien wel drie verschillende voorstellen.’ Maassen pleitte dan ook voor ‘makkelijkere en democratischere besluitvorming’ bij toekomstige besprekingen tussen de gemeenten over het warmtenet.

Lees ook:  Voorschoten presenteert jaarstukken | voorschoten

‘Vuist naar de regio’

Wethouder Erika Spil (duurzaamheid) was tevreden met het besluit van de raad. ‘Het geeft aan dat we in Voorschoten constructief kunnen samenwerken, en daarmee ook een vuist naar de regio kunnen maken.’ Spil nam ook de zorgen van de SP over de verschillende gemeenteraadsbesluiten weg. ‘Het amendement wijkt niet af van datgene wat in het besluit van de andere gemeenten staat.’

Ook ondersteunde Spil de roep om betere samenwerking tussen de gemeenten. ‘We moeten sowieso op zoek naar een manier van samenwerken waarbij we de raad goed betrekken zonder dat zij er iedere maand over moeten discussiëren.’ Hoe die betere samenwerking er precies uit moet gaan zien moet nog blijken, maar met het akkoord over het warmtenet is de eerste stap genomen. 

 Bron: https://www.unity.nu/artikelen/voorschoten/voorschoten-trekt-samen-op-met-regiogemeenten-op-het-gebied-van-warmtetransitie

Related Articles

Laat een reactie achter