Home » Voorschoten verrast door positief eindresultaat jaarrekening 2020: ‘Wat zijn de gevolgen?’

Voorschoten verrast door positief eindresultaat jaarrekening 2020: ‘Wat zijn de gevolgen?’

Door Harry Verheijen


Voorschoten

Voorschoten verrast door positief eindresultaat jaarrekening 2020: 'Wat zijn de gevolgen?'3 juni 2021 | Redacteur: Daan Koopen

VOORSCHOTEN – De gemeente Voorschoten heeft op de jaarrekening 2020 een positief resultaat behaald van ruim 1,7 miljoen euro. Dat is opvallend, omdat Voorschoten eind vorig jaar nog bijna 400.000 euro in de min stond. De resultaten uit de jaarrekening dienen dan ook van ‘perspectief’ te worden voorzien, gaf de raad aan. 

Wat met name tot verbazing leidde bij de raad was het verschil tussen de jaarrekening 2020 en de najaarsnota 2020. Bij het bespreken van die nota in december 2020 stond Voorschoten nog bijna 400.000 euro in de min. Een verschil van meer dan 2,2 miljoen met de huidige situatie. ‘We hebben onze verantwoordelijkheid gepakt en flink bijgestuurd’, legde wethouder Marcel Cramwinckel van financiën uit. ‘Dat is een van de belangrijkste verklaringen dat we nu geld overhouden.’

‘Toen corona een begon wisten we dat dit jaar lastig zou worden. Niemand dacht dat we het jaar positief zouden afsluiten’, reageert SP-fractievoorzitter Erik Maassen op de jaarrekening. Hij maakt zich zorgen dat het positieve resultaat een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft. ‘Wat is het gevolg van dit positieve resultaat? Staan we dan straks achteraan de rij wanneer het kabinet gemeenten gaat compenseren op jeugdzorg? Ook Voorschoten heeft dat geld hard nodig.’

Doorgeschoven projecten

Er zijn nog meer redenen voor de verschillen tussen de najaarsnota en de jaarrekening. Zo had de gemeente een budget van ruim 800.000 euro beschikbaar gesteld voor uitkeringen en loonkostensubsidie, maar de werkelijke lasten bleken ruim twee ton lager te liggen. Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van ruim één miljoen euro ontvangen van Sportfondsen Voorschoten BV. Dat bedrag bedroeg de achterstallige exploitatiebijdrage die Sportfondsen aan de gemeente verschuldigd was. 

Naast incidentele bijdragen en lage lasten heeft ook de coronapandemie voor veranderingen gezorgd. Veel projecten op de agenda van de gemeente zijn niet uitgevoerd in 2020 zoals gepland, waardoor de budgetten voor die projecten naar 2021 zijn overgeheveld. ‘Er schuift veel werk door van 2020 naar 2021’, zegt Henk Nordkamp van Voorschoten Lokaal Sterk (VLS). ‘Het is begrijpelijk dat we dingen willen afmaken, maar we moeten ook keuzes maken.’ Volgens Nordkamp zal een deel van de doorgeschoven projecten ook in 2021 niet afkomen, omdat de coronacrisis nog steeds gaande is. 

‘Altijd door de voorruit blijven kijken’

Hoewel de gemeente met het positieve eindresultaat het grootste gevaar voor nu heeft kunnen afwenden, betekent dat niet dat Voorschoten uit de problemen is. De gemeente kampt nog altijd met structurele tekorten die oplopen tot zeker anderhalf miljoen euro. ‘Er moet geld van het rijk bij om onze financiën structureel op orde te krijgen’, zegt wethouder Cramwinckel. 

Dankzij de sterke cijfers die de gemeente met de jaarrekening presenteert kijkt de wethouder optimistisch naar de toekomst, maar geeft tegelijkertijd aan dat het nog geen gelopen race is. ‘Deze cijfers zijn eigenlijk een soort autodashboard. Die zeggen iets over de toestand van de auto, maar niets over de route die we rijden’, zei de wethouder. ‘En we hebben voldoende benzine en de motortemperatuur is oké, maar er liggen veel obstakels in de weg. Je moet altijd door de voorruit blijven kijken.’

Lees ook:  Petitie Vlietland 16.500 keer getekend

Accountantsverklaring

Bij de besprekingen over de voorjaarsnota zal de gemeente gaan kijken hoe het met de begroting van 2020 is gesteld. Voor die tijd wil de gemeenteraad wel graag een accountantsverklaring hebben over de jaarrekening. Die is er op dit moment nog niet. Het is de tweede poging van de gemeente om een accountantsverklaring te krijgen.

Bij het opstellen van de begroting 2020 heeft de gemeente gebruik gemaakt van restwaardesystematiek, waarmee de gemeente uitging van 30 procent restwaarde op nieuwbouw en gerenoveerde panden. Zo probeerde de gemeente een gat van ruim 700.000 euro te dichten. Die systematiek werd door de accountant afgekeurd, waardoor de gemeente met het gat bleef zitten.

In juli wordt de kadernota besproken.  Bron: https://www.unity.nu/artikelen/voorschoten/voorschoten-verrast-door-positief-eindresultaat-jaarrekening-2020%3A-%27wat-zijn-de-gevolgen%3F%27

Related Articles

Laat een reactie achter