Home » Subsidie voor waterbewuste woonomgeving | | Leiden | Leiderdorp | Oegstgeest | Voorschoten

Subsidie voor waterbewuste woonomgeving | | Leiden | Leiderdorp | Oegstgeest | Voorschoten

Door Harry Verheijen


Regio

Subsidie voor waterbewuste woonomgeving

7 februari 2021

REGIO – Het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten dit jaar nog een tijdelijke subsidieregeling in het leven te roepen, Groenblauw Buurtidee. Hoogheemraad Ineke van Steensel: ‘Steeds meer mensen weten ons te vinden met ideeën hoe zij de woonomgeving meer waterbewust en toekomstbestendig kunnen maken. En initiatieven op dit vlak willen wij graag bevorderen.’

Groenblauw Buurtidee is het juridische antwoord op het proefproject Maatschappelijke Initiatieven dat Rijnland sinds april 2018 is gestart. Het hoogheemraadschap gaat nu met een tijdelijke subsidieregeling de initiatieven ondersteunen van actieve inwoners, scholen, belangengroepen en bedrijven die de leefomgeving mooier, groener en duurzamer willen maken.

Maatschappelijke opgaven
Klimaatverandering vraagt om een nieuwe manier van watermanagement, dat weten de waterschappen als geen ander. Zij kunnen de effecten van een stijgende zeespiegel, extreme regen en droogte niet meer alleen aan. Het antwoord ligt in een andere manier van werken, en ook in onderlinge samenwerking. Overheden, bedrijven, wetenschappers, inwoners dragen allemaal bij aan maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, waterbewustwording en energietransitie.

Groenblauw schoolplein
In het gebied van Rijnland zijn al diverse groenblauwe initiatieven gerealiseerd zoals de aanleg van groenblauwe schoolpleinen, parken en watertuinen. Dit gebeurt met financiële steun of materiële inzet van het hoogheemraadschap. En goed voorbeeld doet goed volgen.

Aanvraagprocedure
Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit nu jaarlijks indienen bij Rijnland vóór 1 mei. Rijnland verzamelt hierop alle aanvragen en beoordeelt deze op een tiental criteria die aangegeven zijn op het hiervoor bestemde aanvraagformulier. De totaalscore bepaalt uiteindelijk de rangorde binnen alle aanvragen. Op basis van die rangorde wordt het jaarlijkse subsidiebedrag verdeeld. Aanvragers krijgen vóór 1 juli bericht of hun initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van Rijnland.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.

Luister ook naar Unity.NU.

Source link

Lees ook:  Code rood: Geen vaccinaties en testen tot 12.00 uur | | Leiden | Leiderdorp | Oegstgeest | Voorschoten | Zoeterwoude

Related Articles

Laat een reactie achter