Home » Bond Precaire Woonvormen in Leiden

Bond Precaire Woonvormen in Leiden

Door Redactie
vloerglijder

Het laatste jaar is er een enorm woningtekort ontstaan in de Nederlandse huizenmarkt. Huizen zijn binnen enkele dagen ver boven hun vraagprijs verkocht en de huurprijzen blijven stijgen. Het is dan ook bijna onmogelijk om nog aan een goede en betaalbare woning te komen. De nieuwe Bond Precaire Woonvormen strijdt voor meer betaalbare en betrouwbare woningen in Leiden. Ze vinden het woningtekort niet acceptabel en willen dan ook dat iedereen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd krijgt.

Oorzaken woningtekort

De oorzaak van de stijgende prijzen van huur- én koopwoningen is omdat er een tekort is. Dit tekort aan woningen heeft ook weer een aantal oorzaken. De eerste oorzaak is de bankencrisis in 2008. Tijdens deze crisis is veel bouwpersoneel ontslagen omdat de bouw toen grotendeels stil lag. Doordat er toen weinig bouwpersoneel is overgebleven is er nu een tekort aan vakmensen. Er zijn dus te weinig mensen die woningen kunnen bouwen. Ook heeft een verhuurderheffing ervoor gezorgd dat corporaties minder hebben kunnen investeren in nieuwbouw. Daarnaast heeft de overheid overheidssubsidies laten verdwijnen waardoor het minder aantrekkelijk is geworden om nieuwe woningen te bouwen. En de laatste oorzaak is gezinsverdunning. Tegenwoordig wonen gemiddeld steeds minder mensen in één woning waardoor er meer woningen moeten worden gebouwd om hetzelfde aantal mensen onder te brengen. Dit wordt door het gebrek aan nieuwbouw niet waargemaakt.

 

De Bond Precaire Woonvormen

De Bond Precaire Woonvormen is een vereniging die op landelijk niveau opereert. Het is een vereniging die op lokaal niveau woonzekerheid opeist. Dit doen ze door op te komen voor de rechten van de mensen die de dupe zijn van het woningtekort en de hoge woningprijzen. Ze helpen mensen in solidariteitsnetwerken en ondersteunen ze daarin zowel inhoudelijk, juridisch, moreel en organisatorisch. Zo hopen ze ervoor te zorgen dat bewoners van bijvoorbeeld antikraakpanden zich geen zorgen meer hoeven te maken en kunnen gaan nadenken over de kleine dingen zoals een vloerglijder in plaats van een onderdak.

Lees ook:  Leiden krijgt 3,7 miljoen voor woningbouwimpuls gebied De Zwijger

Related Articles