Home » Statement CDA Zoeterwoude: Bied boeren perspectief

Statement CDA Zoeterwoude: Bied boeren perspectief

Door admin


Zoeterwoude

Statement CDA Zoeterwoude: Bied boeren perspectief1 juli 2022

Statement CDA Zoeterwoude: Bied boeren perspectief

ZOETERWOUDE – Het CDA Zoeterwoude roept op om boeren perspectief te bieden. Wat de partij betreft is er geen discussie over het feit dat er gewerkt moet worden aan de vermindering van de uitstoot van stikstof, fijnstof, aan betere bodem- en waterkwaliteit en aan meer biodiversiteit. Veel boeren willen volgens hen daar ook een bijdrage aan leveren. Het CDA Zoeterwoude stelt voor om dat samen te doen: de industrie, de lucht- en scheepsvaart, de overheid, de inwoners zelf in hun gedrag en ook de agrarische sector.

Het CDA Zoeterwoude vraagt van het kabinet en haar landelijke- en provinciale CDA fracties om na zorgvuldig overleg met de agrariërs een beleid te ontwikkelen wat kiest om samen met hen te werken aan een werkbare oplossing. Een oplossing waar de agrariër een perspectief wordt geboden om de komende 20 jaar of langer te werken aan een transitie naar minder stikstofuitstoot door zowel de agrarische sector en anderen betrokken sectoren, aldus CDA Zoeterwoude.

Het CDA wil dat de transitie in overleg met de agrariërs vorm wordt gegeven. ‘De dragers van onze polders verdienen een zorgvuldige aanpak, want zonder onze agrariërs ziet de toekomst van Zoeterwoude er ook anders uit. Eeuwenlang kenmerkt onze gemeenschap een verbondenheid met de agrariërs en die band koesteren wij, in het verleden, nu en in de toekomst.’, aldus CDA Zoeterwoude.Bron: https://www.unity.nu/artikelen/zoeterwoude/statement-cda-zoeterwoude%3A-bied-boeren-perspectief

Related Articles

Laat een reactie achter