Home » Wassenaar zal naar verwachting 1.7 miljoen euro overhouden

Wassenaar zal naar verwachting 1.7 miljoen euro overhouden

Door admin


Wassenaar

Wassenaar zal naar verwachting 1.7 miljoen euro overhouden27 november 2021

WASSENAAR – Onder aan de streep van de Najaarsnota 2021 van de gemeente Wassenaar zal naar verwachting een 1,7 miljoen over blijven. Het huidige college presenteert dit resultaat van het financiële huishoudboekje voor de laatste keer aan de raad in deze coalitieperiode. Op dinsdag 30 november wordt de najaarsnota in de vergadering van de raadscommissie Bestuur & Middelen behandeld.

De 1,7 miljoen euro onder aan de streep is het resultaat van onder andere de extra algemene uitkering van 2.324.000 euro vanuit het Rijk. Maar ook de eindafrekening van de WODV (werkorganisatie Duivenoorde) resulteert in een positief saldo van ruim een half miljoen, door lagere kosten voor personeel en inhuur. Daarnaast bleef ook een deel van het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor uitkeringen die de gemeente verstrekt over.

Het afgelopen anderhalf jaar van de uitvoering van het coalitieakkoord in Wassenaar stond in het teken van de coronapandemie en de ontvlechting van de WODV. De gemeente wilde inspelen op de grote roep om ondersteuning van de overheid wat betreft de coronapandemie en dat heeft invloed gehad op de begroting. Zo heeft de gemeente ondernemers, de bibliotheek en de cultuursector ondersteund voor meer dan 450.000 euro aan extra middelen.Bron: https://www.unity.nu/artikelen/wassenaar/wassenaar-zal-naar-verwachting-1.7-miljoen-euro-overhouden-

Related Articles

Laat een reactie achter